Asbestin käyttö Suomessa omaa pitkän ja vivahteikkaan historian, kunnes sen käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1993. Vuonna 2016 taas astui voimaan laki, joka vaatii asbestikartoituksen teettämisen kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa saneerauskohteissa. Näin ollen Suomi onkin jo pitkään ollut edelläkävijä asbestin työstämisen ja asbestipurkutyön kontrolloinnin saralla. Jos sinä etsit luotettavaa ja luvanvaraista ammattilaista asbestitöihin, löydät aina alueesi parhaan kumppanin maksuttoman kilpailutuksen avulla.

Asbestin käyttökielto

Asbestipurku Helsinki kertoo tässä artikkelissa, miten Suomessa käytettiin asbestia ennen käyttökieltoa ja miten sen voimaan tulo vaikutti asbestin käsittelyyn sekä purkutoimenpiteisiin. Maailmassa on kuitenkin monia suuria maita, kuten Kiina, Venäjä ja Intia, joissa asbestin käyttö on yhä yleistä, vaikka asbestin vaaroista onkin riittävästi todisteita.

Suomessa asbestin käyttökielto astui voimaan vuonna 1993. Euroopan Unionin alueella kielto tuli voimaan vasta vuonna 2005. Asbestia sisältävien tuotteiden valmistus lopetettiin kokonaan 1988 ja maahantuonti kiellettiin käyttökiellon kanssa samaan aikaan vuonna 1993.

Vuonna 2016 taas Suomessa säädettiin laki, joka vaatii asbestikartoituksen tekemisen kaikissa saneerattavissa taloissa, jotka ovat rakennettu ennen vuotta 1994. Esimerkiksi Helsingin asunnoista noin viidenneksen arvioidaan yhä tänäkin päivänä sisältävän asbestia jossakin muodossaan, jonka vuoksi sille altistutaan edelleen korjausrakentamisen yhteydessä.

Löydä luvanvarainen kumppani asbestitöihin

Asbestityöt Suomessa

Mitä asbesti on?

Asbesti on luonnossa esiintyvä mineraali, joka koostuu pitkittäisistä pienistä kuiduista. Asbestin hajotessa tai naarmuuntuessa asbestikuitua leviää pölynä ilmaan. Asbestipölyn päätyessä ihmisen keuhkoihin, ihmiskeho ei kykene poistamaan sitä. Runsas altistuminen pölylle saattaa johtaa vakaviin sairauksiin, kuten asbestoosiin ja keuhkosyöpään. Usein oireet tulevat ilmi vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta. Sen takia asbestin käytön oletettiinkin pitkään olevan turvallista. Suomessa käytön yleisyys johtui lisäksi asbestin paikallisesta saatavuudesta. Suomessa toiminut Paakkilan kaivos oli aikanaan Euroopan suurin asbestikaivos.

Asbestin käyttö rakentamisessa

Asbestipurkutyöt tulivat Suomessa ajankohtaisiksi, kun asbestin käytön aikana rakennettuja taloja alettiin saneerata – olihan materiaalia käytetty rakennusteollisuudessa säännöllisesti jo 1920-luvulta lähtien. Näin ollen asbestin käyttö ehti kasvaa erittäin suosituksi ennen kokonaisvaltaista valmistus- ja käyttökieltoa.

Suosituimpia käyttökohteita rakentamisessa olivat mm:

 • Ruiskutetut eristeet ja lämpöeristeet
 • Asbestisementtituotteet
 • Lattiamateriaalit
 • Bitumituotteet

Asbestin käyttökohteet

Asbestia käytettiin sen monipuolisten ominaisuuksien takia esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa:

 • Putkieristeissä, johtuen kyvystä eristää lämpöä.
 • Levyissä, pinnotteissa ja maaleissa, johtuen kuitumaisesta rakenteesta.
 • Muovimatoissa, ja eritoten muovimattojen eristeissä, johtuen kemiallisesta kestävyydestä.
 • Eristeissä, joissa tarvitaan kuumuuden kestävää materiaalia.
 • Täyteaineena, johtuen edullisesta hinnasta.
 • Muina käyttökohteina toimivat esimerkiksi tasoitteet, laastit, maalit, liimat ja asbestipahvit.

Asbestia sisältävien rakenteiden purkaminen eri menetelmillä

Työn vaarallisuudesta johtuen, asbestipurkutyö vaatii erityisjärjestelyjä ja asbestinpurkuun erikoistuneita ammattilaisia. Ennen asbestipurkutyötä, tehdään rakennuksessa asbestikartoitus. Kartoituksessa selvitetään asbestia sisältävien rakenteiden sijainnit ja ne merkitään rakennukseen sekä piirustuksiin. Lisäksi epäilyttävistä paikoista otetaan laboratorionäytteitä. Kun asbestia sisältävät rakenteet ovat tiedossa, voidaan tehdä asbestipurkusuunnitelma. Siinä päätetään, puretaanko asbesti, vai minimoidaanko sen riskit pinnoittamalla tai koteloimalla.

Asbestipurkutyö voidaan tehdä purkupussimenetelmällä, jossa purettava rakenne peitetään alipaineistetulla pussilla. Ainoastaan työntekijän kädet ovat pussin sisällä. Suuremmissa asbestipurkutöissä käytetään kuitenkin osastointimenetelmää, jossa koko työskentelyalue alipaineistetaan ja eristetään muusta ympäristöstä. Kumpaakin menetelmää käytettäessä purkutyöntekijöiden suojavaatteiden tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset. Hengityssuojaimen täytyy olla tehokkuusluokkaa TM3P, koska alempien tehokkuusluokkien hengityssuojaimet eivät suojaa asbestipölyltä.

Luvanvaraista purkutyötä

Asbestityöt ovat luvanvaraisia, ja asbestipurkutöitä tekevistä yrityksistä ylläpidetään rekisteriä. Asbestipurkutyöntekijöiltä vaaditaan alan koulutusta ja sopivaa terveydentilaa. Myös sopivista työntekijöistä ylläpidetään rekisteriä.

Uuden asbestilain tultua voimaan, asbestityön tarve Suomessa, ja erityisesti Helsingissä, on lisääntynyt valtavasti. Asbestipurkutyön tekijöitä ei ole vielä riittävästi, ja tarve työntekijöille jatkuu niin pitkään, kun ennen asbestikieltoa rakennettuja taloja saneerataan. Asbestilain vaikutukset kansanterveyteen ovat pitkällä tähtäimellä positiivisia, koska pienetkin remontit vaativat nyt asianmukaisen asbestikartoituksen.

Etsitkö luotettavaa kumppania asbestitöihin?

Asbestityöt ovat luvanvaraisia, joten kun etsit niihin luotettavaa kumppania pääkaupunkiseudulta, kilpailuta paras toimija Asbestipurku Helsinki -sivustolla – täyttämällä alla olevan lomakkeen saat sähköpostiisi räätälöidyn tarjouksen ammattitaitoiselta ja luvat omaavalta kumppanilta. Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua vielä tarjouksen hyväksymiseen, joten kokeile sinäkin kilpailutusta jo tänään!

Kilpailuta paras asbestikartoitus tai -purkuyritys

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.