Asbestinäyte ja sen tutkimiseen laboratoriossa keskittyvä asbestianalyysi tarjoavat mahdollisuuden selvittää, minkä laatuista asbestia löydökset sisältävät. Aluksi kannattaa kuitenkin teettää uuden asbestilain vaatima asbestikartoitus, joka kertoo esiintyykö rakenteissa ylipäätään asbestia ja millä menetelmällä asbestipurku tai rakenteiden turvallinen pinnoitus ja kotelointi voidaan toteuttaa. Jos sinä etsit asbestitöihin osaavaa ja luvanvaraista ammattilaista, kilpailuta Helsingin, Vantaan ja Espoon alueen toimijat kotimaisen palvelumme kautta.

Kilpailuta paras toimija asbestitöihin

Asbesti tulee tutkia ennen saneeraustöiden aloittamista

Uuden asbestilain mukaan kaikkien ennen vuotta 1994 rakennettujen kiinteistöjen rakenteet pitää tutkia mahdollisen asbestin vuoksi, ennen purku- tai korjaustöiden aloittamista. Olipa kyseessä sitten pienet korjaustyöt tai suuremmat uudistushankkeet, on aina ennen töiden aloittamista rakenteille teetettävä luvanvaraisen toimijan toteuttama asbestikartoitus. Lisäksi rakenteista voidaan ottaa myös asbestinäyte, joka viedään asbestianalyysiä varten laboratorioon tutkittavaksi.

Asbestinäyte ja asbestianalyysi ovat laboratoriossa teetettyjä asbestitutkimuksia.

Miten asbestikartoitus ja asbestianalyysi eroavat toisistaan?

Ennen saneeraustöiden aloittamista rakenteille teetetään yleensä asbestikartoitus, joka lasketaan yhdeksi asbestitutkimuksen keskeisimmistä osa-alueista. Asbestitutkimus voi kuitenkin sisältää tarvittaessa myös asbestinäytteenoton, jonka laboratorio tutkii teettämällä asbestianalyysin. Näin ollen asbestikartoitus on siis alan luvanvaraisen asiantuntijan teettämä kartoitus, joka kertoo esimerkiksi kuinka laajasti ja missä rakenteissa asbestia kiinteistössä esiintyy. Asbestinäytteen avulla laboratoriossa teetetty asbestianalyysi taas kertoo vielä tarkemmin minkälaisesta asbestista tällä kertaa onkaan kyse. Nämä kaikki osa-alueet muodostavat yhdessä asbestitutkimuksen.

Uusi asbestilaki ei edellytä asbestianalyysiä tai asbestinäytteenottoa

Uuden asbestilain mukaan kuitenkin riittää, että ennen purku- tai muiden saneeraustöiden aloittamista luvanvaraiseen asbestityöhön erikoistunut ammattilainen teettää rakenteille luotettavan asbestikartoituksen. Samalla hän pystyy arvioimaan, tarvitseeko rakenteista ottaa myös asbestinäyte ja sitä kautta teettää laboratoriossa asbestianalyysi. Lisäksi kartoituksen pohjalta pystytään laatimaan tarkka suunnitelma siitä, miten haitalliset materiaalit tullaan poistamaan ja pinnoittamaan tai koteloimaan turvallisesti. Kartoitusvastuu siis on aina rakennuttajalla, sillä asbestikartoitus on lakisääteinen ja pakollinen osa asbestitutkimusta.

Asbestinpurkua Helsingissä nosturia käyttäen

Asbestianalyysi voi olla kuitenkin olla tarpeellinen

Vaikkei asbestianalyysiä ole pakko teettää, voi kartoituksessa kuitenkin ilmetä tarve laboratoriosta tilattavalle asbestianalyysille. Lisäksi asbestianalyyseja voidaan joutua tekemään myös muutoin kuin asbestikartoitusten yhteydessä. Kuten esimerkiksi silloin, kun asbestisaneerausyritys varmistaa ilmanäytteestä tehtävällä analyysilla saneerauskohteen puhtauden sen jälkeen, kun asbestipitoiset materiaalit ovat purettu. Asbestipöly kun on terveydelle vaarallista, jos sitä jää purkutyön jälkeen ilmaan yli sallitun 0,01 kuitua/cm³ enimmäisrajan.

Asbestitöihin löydät luotettavan kumppanin kilpailutuksen avulla

Kun siis edessä on purku- tai saneeraustyöt vanhemmassa rakennuksessa, muista aina ottaa hankkeeseen mukaan luvanvarainen toimija, joka toteuttaa tarvittavan asbestikartoituksen sekä arvioi asbestinäytteen ja asbestianalyysin tarpeen. Väärissä käsissä asbesti kun voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Näin ollen asbestipurkuun ja asbestikartoitukseen ei kannata valita kumppaniksi ketä tahansa toimijaa, vaan kilpailuttaa luvanvaraiset alan asiantuntijat maksuttoman palvelumme avulla! Kauttamme kun löydät aina asbestitöihin luotettavan ja ammattitaitoisen kumppanin kilpailukykyiseen hintaan – mukaan lukien myös asbestinäytteenoton ja asbestianalyysin Helsingissä, Espoossa ja Vantaan alueella.

Kilpailuta asbestityöt alla olevalla lomakkeella

Täysin maksuton kilpailutus on helppoa ja nopeaa – täytät vain alla olevan lomakkeen ja saat pienen hetken kuluttua sähköpostiisi sinulle räätälöidyn tarjouksen. Muistathan myös, että lomakkeen täyttö ei vielä sido sinua tarjouksen hyväksymiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.