Asbestikartoitus tulee uuden asbestilain mukaan teettää kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin taloihin, jos suunnitteilla on minkä tahansa asteisia purku- tai saneeraustöitä. Kauttamme löydät aina luotettavimmat kumppanit kartoitukseen tekemiseen.

Löydä ammattitaitoinen kumppani asbestikartoitukseen Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta kilpailukykyisimpään hintaan

Kun asbestikartoitus ja asbestinäyte tulee teettää Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai muualla pääkaupunkiseudulla, kilpailuta sinulle sopivin ja hinnaltaan kilpailukykyisin luvanvarainen toimija Asbestipurku Helsinki -sivuston avulla! Kilpailutus itsessään on helppoa ja nopeaa – täytät vain alla olevan lomakkeen ja saat sähköpostiisi räätälöidyn tarjouksen. Lomakkeen täyttäminen ei kuitenkaan sido sinua esitetyn tarjouksen hyväksymiseen, joten voit kokeilla kilpailutusta hyvillä mielin!

Kilpailuta paras purkuyritys alla olevalla lomakkeella

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asbestitutkimus

Asbestikartoitus on yksi asbestitutkimuksen keskeisimmistä osa-alueista. Tutkimus voi tarvittaessa sisältää kartoituksen lisäksi myös laboratorion asbestinäytteen avulla tekemän asbestianalyysin. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa perinteisissä saneerauskohteissa uuden asbestilain mukaan kuitenkin riittää, että ennen purku- tai saneeraustöiden aloittamista luvanvaraiseen asbestityöhön erikoistunut ammattilainen teettää rakenteille luotettavan asbestikartoituksen. Samalla hän laatii suunnitelman, jonka pohjalta haitalliset materiaalit tullaan poistamaan ja pinnoittamaan tai koteloimaan tarkasti sekä turvallisesti.

Uusi asbestilaki

Uusi asbestilaki ja -asetus astuivat voimaan vuonna 2016. Se tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa tulee suorittaa aluksi asbestikartoitus, mikäli rakenteita halutaan korjata tai purkaa. Asbesinäytteen ja -kartoituksen pohjalta luodaan myös yksityiskohtainen suunnitelma siitä, aiotaanko asbesti suoraan poistaa ja millaisin menetelmin, vai voidaanko se esimerkiksi koteloida turvallisesti.

Asbestikartoitusta tehdessä tutkitaan asunnon tai talon rakenteita ajatellen, missä paikoissa asbestia olisi voitu käyttää, ottaen huomioon rakennusvuosi ja silloin käytössä olleet rakennusmateriaalit.

Uuden lain tultua voimaan vanhempien talojen remonttikustannukset luonnollisesti hieman kasvoivat, kun asbestikartoituksen tai laajemman asbestitutkimuksen lisäksi ainostaan luvanvaraisten toimijoiden kautta toteutettavat asbestipurkutyöt nousivat tarpeellisiksi. Kartoituksen voi kuitenkin saada erittäin edullisestikin, eikä asbestinpurku remontinkaan yhteydessä tarvitse maksaa maltaita. Jos sinua kiinnostaa kuulla millaisia tarjouksia pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon tai Vantaan alueella tarjotaan, kilpailuta luotettavat asbestikartoitukset ja asbestipurut helposti yllä olevalla lomakkeella.

Jos asbesti päätetään purkaa, tekee yritys varsinaisen asbestipurkutyösuunnitelman.

Asbestikartoitus voidaan tehdä myös putkistosta.

Asbestin historiaa

Asbestia käytettiin 1930-luvulta aina 1990-luvun alkuun saakka yleisesti eristämään lämpöä ja kestämään kuumuutta, kemikaaleja ja mekaanista voimaa. Asbestia käytettiin muun muassa palonsuojaukseen levyinä, eristykseen kankaina, naruina tai levyinä, sideaineena sementtilevyissä ja maaleissa estämään valumista. Putkiremontit ovat yleinen tilanne, jossa asbestikartoitukset tulevat ajankohtaisiksi.

Asbestin kartoittaminen ja työn suunnittelu

Kun epäillään asbestin esiintymistä rakenteissa, tai jos talo on rakennettu kriittisten vuosien aikana, tilataan asbestikartoitus. Kartoituksessa etsitään materiaalin esiintymispaikat rakennuksessa, ja merkitään kohdat paikan päälle sekä piirustuksiin. Mahdolliset esiintymispaikat tutkitaan ottamalla asbestinäyte rakenteista. Kartoituksen jälkeen asbestipurkuun erikoistunut yritys tekee purkutyösuunnitelman. Siinä päätetään, puretaanko asbestia sisältävät rakenteet, vai tehdäänkö niille pinnoitus tai kotelointi. Näin asbestin riskit asukkaille ja ympäristössä liikkuville ihmisille saadaan minimoitua.

Asbestin purkumenetelmät

Asbesti voidaan purkaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: osastointimenetelmällä tai purkupussimenetelmällä. Osastointimenetelmää käytetään, kun asbestia esiintyy useissa paikoissa. Siinä purkutyön tekemiselle luodaan oma suljettu ja alipaineistettu työtila. Suojavaatteiden vaihtamiselle ja suihkulle on omat suljetut tilansa. Työtilasta pois tullessa työntekijä heittää kertakäyttöiset suojavaatteet roskiin ja käy suihkussa. Suojavaatteille on asetettu tarkat turvallisuusvaatimukset. Erityisesti hengityssuojaimen valinnan kanssa tulee olla tarkka. Sen täytyy olla tyyppiä TM3P, jotta työntekijän turvallisuus voidaan taata. Tavalliset hengityssuojaimet eivät suojaa ihmistä asbestikuidulta.

Purkupussimenetelmää voidaan käyttää, kun puretaan yksittäisiä asbestiesiintymiä. Silloin purettava rakenne suljetaan alipaineistetun pussin sisälle ja vain työntekijän kädet ovat pussin sisällä. Molemmissa menetelmissä ilmanlaadun valvonta on tärkeää. Työnjohtajalla on velvollisuus ottaa näytteitä hengityssuojaimen sisältä purkutyön aikana. Pitoisuusarvot eivät saa olla suurempia kuin 0,01 kuitua/cm³. Samoin asbestipurkutyön päätyttyä, ja perusteellisen siivouksen jälkeen, työskentelytilan pitoisuusarvot eivät saa ylittää kyseistä rajaa.

Luvanvaraista työtä

Asbestikartoitukset, asbestinäytteen ottaminen ja asbestipurkutyöt ovat kaikki erittäin kontrolloituja. Niitä saavat tehdä vain koulutetut ammattilaiset, jotka toimivat työsuojeluviranomaiselta luvan saaneessa yrityksessä. Työnjohtajilla ja työntekijöillä tulee olla koulutus asbestipurkutyöhön ja sopiva terveydentila. Sekä luvan saaneista yrityksistä, että sopivista työntekijöistä ylläpidetään rekisteriä, joka on nähtävillä internetissä.

Asbesti ei ole vaarallista, kun se pysyy kiinteänä rakenteena. Ongelmia esiintyykin vasta, kun rakenteita asennetaan, puretaan tai hangataan. Suomessa kuolee vuosittain 50-150 ihmistä asbestista johtuviin sairauksiin. Useimmat altistuivat asbestille ennen vuotta 1994, joten luvun oletetaan pienenevän tulevaisuudessa. Tärkeää on muistaa, että asbestin parissa voidaan työskennellä turvallisesti, kun sen riskit otetaan huomioon.

Kilpailuta paras purkuyritys jo tänään

Kun siis etsit luvanvaraista ja osaavaa kumppania Helsingistä, Vantaalta, Espoosta tai muualta pääkaupunkiseudulta asbestinäytteen tai luotettavan asbestikartoituksen tekemiseen, täytä kilpailutuslomake ja löydä alueesi paras toimija jo tänään!

Kilpailuta nyt