Asbestin vaarat liittyvät saneerauksen yhteydessä tehtyihin korjaus- ja asbestin purkutöihin – rakenteisiin sidottuna asbesti ei siis vielä ole vaarallinen, vaan sen haitat konkretisoituvat vasta saneeraus- ja purkutöiden yhteydessä. Materiaalin työstämisen myötä muodostuva asbestipöly voi aiheuttaa pahoja hengitystieongelmia, jotka pitkässä juoksussa kehittyvät joskus jopa pölykeuhkosairaudeksi eli asbestoosiksi. Jos sinä etsit asbestitöihin luotettavaa toimijaa omalta alueeltasi, kilpailuta luvanvaraiset toimijat sivustollamme helposti ja nopeasti.

Kilpailuta asbestityöt tästä

Altistumisen vaarat

Pitkään asbestin kuviteltiin olevan turvallinen rakennusmateriaali, mutta 1970-luvun jälkeen terveyshaitat alkoivat tulla ilmeisiksi. Uskomus turvallisuudesta perustuikin pitkälti siihen, ettei asbesti ole terveydelle vaarallista ollessaan yhä sidottuna rakennusmateriaaleihin. Ongelmalliseksi muodostuu asbestin työstäminen ja purkutyöt, jolloin materiaalista alkaa irrota ilmaan kuituja, jotka hengittäessä voivat päätyä keuhkoihin ja muihin kehon osiin.

Asbestoosi

Hetkellinen altistuminen asbestipölylle ei ole yleensä vaarallista, vaikkakaan ei ole olemassa turvallista altistumisrajaa. Lyhytkestoisena se usein johtaakin ainoastaan keuhkopussin paksuuntumaan, joka on yleinen ja vaaraton keuhkomuutos. Pitkäaikainen altistuminen taas voi johtaa asbestoosiin, joka on hengenahdistusta aiheuttava pölykeuhkosairaus. Asbestoosi on sairautena myös siitä näkökulmasta petollinen, että se saattaa jatkaa kehittymistään, vaikka altistuminen päättyisikin. Pahimmassa tapauksessa oireet kehittyvät lopulta keuhkosyöpään tai vatsaontelonsyöpään. Nyrkkisääntönä voidaankin pitää, että mitä suurempi ja pitkäkestoisempi altistuminen, sitä todennäköisemmin myös sairauksia kehittyy.

Asbestoosi ja syövät ilmaantuvat kuitenkin usein vuosikymmenien jälkeen altistumisesta. Asbestikuidut eivät liukene biologisesti eli keho ei kykene suojautumaan niiltä tai poistamaan niitä. Altistumisen ja ensioireiden välillä saattaa kulua jopa 10-30 vuotta. Tällä hetkellä asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee Suomessa 50-150 ihmistä vuodessa, mutta luvun oletetaan pienenevän tulevaisuudessa, koska asbestityön valvonta ja poistomenetelmät ovat parantuneet.

Asbestoosi oireet

Asbestoosin oireet koostuvat usein hyvin yleismaailmallisista oireista, kuten esimerkiksi yskästä sekä hengenahdistuksesta kehon rasittuessa. Lue lisää asbestin aiheuttamista oireista. Asbestoosia voi kuitenkin esiintyä myös täysin oireettomana, jopa vuosien päästä altistumisesta, mikä tekee sairaudesta erityisen vaikeasti havainnoitavan. Kehoon päässyt asbestipöly kun ei poistu koskaan. Jos siis epäilet asbestille altistumista, kannattaa hoitoon hakeutua mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, sillä mitä aiemmin sairaus havaitaan, sitä suuremmaksi kasvavat myös mahdollisuudet sen hoitamiseen. Näin ollen oireiden kehittyminen esimerkiksi syöväksi voidaan todennäköisimmin estää.

Asbestinpurkua Helsingissä nosturia käyttäen

Asbesti materiaalina

Asbesti on yhteisnimike eräille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbesti muodostuu pitkittäissuuntaan hajoavista kuitukimpuista. Sen suosio rakennusmateriaalina johtui sen kyvystä kestää kuumuutta ja kemikaaleja, sen mekaanisesta kestävyydestä ja sen kyvystä eristää lämpöä. Asbestia käytettiin muun muassa palonsuojaukseen, suojaavana eristeenä ja akustiikan parantamiseen. Sitä voitiin käyttää eri muodoissa kuten levynä, massana, kankaana ja naruna. Asbestia on helppo työstää sen keveyden ja kiinnittyvyyden ansiosta. Asbestilaatuja on useita:

  • Krysotiilia (valkoinen asbesti) käytettiin asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä.
  • Krokidoliitti (sininen asbesti) oli yleinen ruiskutuseristeenä ja se on asbestin vaarallisin laatu.
  • Amosiittia (ruskea asbesti) käytettiin paljon putkieristeenä.
  • Antofylliittia käytettiin eri tuotteissa sen emäksen- ja haponkestävyydestä johtuen.

Yleistä asbestipurkutöistä

Altistuminen on yleisintä asbestia käsiteltäessä tai asbestipurkutöissä, mutta ympäristössä liikkuvat ihmiset ovat myös vaarassa, kun asbestitöitä tehdään kiinteistössä. Siksi asbestikuitujen pääsy ympäristöön tulee estää tai minimoida. Asbestipurkutyötä on mahdollista tehdä ilman että purkutyöntekijät tai kiinteistössä asioivat ihmiset altistuvat pölylle. Asbestipurkutyö vaatii työntekijöiltä ja työnjohtajilta erikoisosaamista ja sen suorittamiseksi vaaditaan koulutus ja hyvä terveydentila.

Asbestipurkutyössä työskentelevien terveydentilaa tulee lisäksi seurata jatkuvasti. Asbestityöasetus määrittää, että asbestiterveystarkastus tulee suorittaa ennen työn aloittamista ja sen jälkeen kolmen vuoden välein mikäli asbestityön tekeminen jatkuu. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus seurata asbestipitoisuuden määrää keräämällä näytteitä työntekijän hengityssuojaimen sisältä. Pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm³.

Asbestipurkutyöt edellyttävät lupaa, jota haetaan työsuojeluviranomaiselta. Asbestirekisterissä ovat purkutyöluvan saaneet yritykset ja henkilöt, joita saa palkata suorittamaan asbestipurkutyötä. Ennen asbestipurkutyön tekemistä suoritetaan rakennuksessa asbestikartoitus, joka määrittää lopullisen tarpeen asbestipurkutyölle.

Löydä asbestitöihin luotettava kumppani kilpailuttamalla

Asbesti voi siis aiheuttaa vaaraa sekä terveydelle että ympäristölle. Tämän vuoksi asbestin purkuun tai kartoitukseen ei kannata valita kumppaniksi ketä tahansa toimijaa. Jotta sinä löytäisit luotettavan ja ammattitaitoisen kumppanin asbestitöihin pääkaupunkiseudulta, kilpailuta sinulle sopivin toimija Asbestipurku Helsinki -sivuston avulla. Kilpailutus on helppoa ja nopeaa – kun olet täyttänyt alla olevan lomakkeen, saat sinulle räätälöidyn tarjouksen suoraan sähköpostiisi. Lomakkeen täyttäminen ei vielä sido sinua tarjouksen hyväksymiseen.

Kilpailuta paras purkuyritys alla olevalla lomakkeella

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.