ASBESTIIN LIITTYVÄT VAARAT

Asbestin purkaminen on vaarallista

Pitkään asbestin kuviteltiin olevan turvallinen rakennusmateriaali, mutta 1970-luvun jälkeen terveyshaitat alkoivat tulla ilmeisiksi. Asbesti ei ole terveydelle vaarallista ollessaan sidottuna rakennusmateriaaleihin. Ongelmallista on asbestin työstäminen ja purkutyöt, jolloin asbestista irtoaa ilmaan kuituja, jotka hengittäessä voivat päätyä keuhkoihin ja muihin kehon osiin.

Hetkellinen altistuminen asbestipölylle ei ole yleensä vaarallista, vaikkakaan ei ole olemassa turvallista altistumisrajaa.Lyhytkestoinen altistuminen voi johtaa keuhkopussin paksuuntumaan, joka on yleinen ja vaaraton keuhkomuutos. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa asbestoosiin, joka on pölykeuhkosairaus, jonka pääoire on hengenahdistus. Asbestoosi saattaa jatkaa kehittymistään vaikka altistuminen päättyisi. Pahimmassa tapauksessa altistuminen johtaa keuhkosyöpään tai vatsaontelonsyöpään. Mitä suurempi ja pitkäkestoisempi altistuminen on, sitä todennäköisempää on tautien kehittyminen.

Asbestoosi ja syövät ilmaantuvat usein vuosikymmenien jälkeen altistumisesta. Asbestikuidut eivät liukene biologisesti eli keho ei kykene suojautumaan niiltä tai poistamaan niitä. Altistumisen ja ensioireiden välillä saattaa kulua jopa 10-30 vuotta. Tällä hetkellä asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee Suomessa 50-150 ihmistä vuodessa, mutta luvun oletetaan pienenevän tulevaisuudessa koska asbestityön valvonta ja menetelmät ovat parantuneet.

Asbesti materiaalina

Asbesti on yhteisnimike eräille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbesti muodostuu pitkittäissuuntaan hajoavista kuitukimpuista. Sen suosio rakennusmateriaalina johtui sen kyvystä kestää kuumuutta ja kemikaaleja, sen mekaanisesta kestävyydestä ja sen kyvystä eristää lämpöä. Asbestia käytettiin muun muassa palonsuojaukseen, suojaavana eristeenä ja akustiikan parantamiseen. Sitä voitiin käyttää eri muodoissa kuten levynä, massana, kankaana ja naruna. Asbestia on helppo työstää sen keveyden ja kiinnittyvyyden ansiosta. Asbestilaatuja on useita:

  • krysotiilia (valkoinen asbesti) käytettiin asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä.
  • krokidoliitti (sininen asbesti) oli yleinen ruiskutuseristeenä ja se on asbestin vaarallisin laatu.
  • amosiittia (ruskea asbesti) käytettiin paljon putkieristeenä.
  • antofylliittia käytettiin eri tuotteissa sen emäksen- ja haponkestävyydestä johtuen.

Yleistä asbestipurkutöistä

Altistuminen on yleisintä asbestia käsiteltäessä tai asbestipurkutöissä, mutta ympäristössä liikkuvat ihmiset ovat myös vaarassa, kun asbestitöitä tehdään kiinteistössä. Siksi asbestikuitujen pääsy ympäristöön tulee estää tai minimoida. Asbestipurkutyötä on mahdollista tehdä ilman että purkutyöntekijät tai kiinteistössä asioivat ihmiset altistuvat pölylle. Asbestipurkutyö vaatii työntekijöiltä ja työnjohtajilta erikoisosaamista ja sen suorittamiseksi vaaditaan koulutus ja hyvä terveydentila.

Asbestipurkutyössä työskentelevien terveydentilaa tulee lisäksi seurata jatkuvasti. Asbestityöasetus määrittää, että asbestiterveystarkastus tulee suorittaa ennen työn aloittamista ja sen jälkeen kolmen vuoden välein mikäli asbestityön tekeminen jatkuu. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus seurata asbestipitoisuuden määrää keräämällä näytteitä työntekijän hengityssuojaimen sisältä. Pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm³.

Asbestipurkutyöt edellyttävät lupaa, jota haetaan työsuojeluviranomaiselta. Asbestirekisterissä ovat purkutyöluvan saaneet yritykset ja henkilöt, joita saa palkata suorittamaan asbestipurkutyötä. Ennen asbestipurkutyön tekemistä suoritetaan rakennuksessa asbestikartoitus, joka määrittää lopullisen tarpeen asbestipurkutyölle.