Käytä asbestinpurkuihin aina ammattilaista  / Miten löytää oikea kumppani asbestinpurkuihin / Abestinpurku Helsingissä / Asbestikartoitus / Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen / Kilpailuta asbestityöt

Asbestipurku Helsinki on kilpailutus-sivusto, joka etsii tarpeisiisi parhaiten sopivan purkuyrityksen, joka hoitaa luvanvaraiset asbestipurkutyöt aina viranomaismääräysten mukaisesti. Yritykset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, toimialueenaan Helsinki, Vantaa ja muut lähialueet.

Kilpailutuksen avulla löydät ammattitaitoisen kumppanin asbestipurkuun ja asbestikartoitukseen

Asbestia sisältävien kohteiden purkaminen on luvanvaraista, erityisosaamista vaativaa työtä, jonka vuoksi asbestin purku edellyttää aina ammattitaitoista kumppania. Kohteesta tehdään ensin määräysten mukainen asbestikartoitus, jonka tarkoitus on selvittää kohteesta mahdollisesti löytyvän asbestin laatu, sijainti, määrä ja pölyävyys. Vasta tämän jälkeen voidaan itse purkutyöt aloittaa.

Kilpailuta asbestityöt alla olevalla lomakkeella

Kun täytät alla olevan lomakkeen, kilpailutamme puolestasi sinulle parhaiten sopivan asbestipurkuyrityksen, aina kilpailukykyiseen hintaan. Lomakkeen täyttäminen vie vain muutaman minuutin, jonka jälkeen saat sähköpostiisi sinulle räätälöidyn tarjouksen toiveidesi mukaisista asbestitöistä. Kilpailutus ei sido sinua tarjouksen hyväksymiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suojavarusteet asbestin purussa ovat välttämättömyys

Asbestinpurku on ammattilaisten työtä ja vaatii oikeat suojavarusteet. Jos varusteet ovat puutteelliset, voi purkajille ja ympäristölle aiheutua mittavaa haittaa.

asbestinpurku työkalut

Oikeat asbestin purkuvälineet varmistavat turvallisuuden

Oikeat työkalut varmistavat purun turvallisen, puhtaan ja oikeaoppisen toteuttamisen. Mikäli asbestin purkua ei toteuta oikealla tavalla, vaarannetaan niin tekijä kuin myös lähiympäristö.

Teetä asbestipurkutyöt aina ammattilaisella

Asbestin käyttö rakennusmateriaalina oli hyvin suosittua, kunnes siihen liittyvät vaarat tulivat ilmi 1970-1980 luvulla. Kuten lähes kaikissa suurkaupungeissa, myös Helsingissä asbestin käyttö oli yleistä.

Sen jälkeen vaarallisen asbestin käyttö rakennusmateriaalina on selkeästi hiipunut, mutta altistuminen on yleistä vielä nykyäänkin asbestipurkutöiden yhteydessä. Erityisen ongelmallista asbestikartoituksesta ja asbestipurkutöistä tekee epätietoisuus vaaroista ja oikeista toimintatavoista. Erilaisia toimijoita kun alalta löytyy laidasta laitaan.

Miksi asbestipurkuyritykset kannattaa kilpailuttaa?

  • Kilpailutuksen ansiosta löydät asbestipurku-urakkaan aina parhaat ammattilaiset.
  • Saat laadusta tinkimättä purkutyölle aina kilpailukykyisen hinnan.
  • Ammattitaitoisen kumppanin kanssa sovitut aikataulut ja budjetit pitävät aina.
  • Oikeaoppisesti toteutettu purkutyö ei aiheuta terveyshaittoja, eikä kuormita ympäristöä.

Tee kilpailutus jo tänään

Asbestinpurku Helsingissä

Helsingissä toimii 24 asbestipurkutyöhön erikoistunutta yritystä. Pääkaupunkiseudulla yrityksiä on yhteensä noin 35. Määrä tulee myös todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa, sillä vuonna 2016 voimaan astunut laki määrää asbestikartoituksen pakolliseksi kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, joissa aiotaan tehdä remonttia tai purkutöitä.

Tästä syystä asbestipurkutyön tekijöille on paljon kysyntää, sillä pienikin remontti asunnossa saattaa vaatia asbestipurkutyötä. Suuri kysyntä houkuttelee alalle myös kaikenlaisia toimijoita, minkä vuoksi oikean tekijän valitseminen ei ole aina helppoa. Siksi tämä sivusto auttaa sinua valitsemaan juuri oikean purkuyrityksen, joka hoitaa työnsä oikeaoppisesti, tarvittavia lakeja sekä muita viranomaismääräyksiä noudattaen.

Asbestikartoitus

Asbestia käytettiin ilman rajoituksia kaikissa rakennuksissa 1930-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Tästä syystä ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee aina tehdä asbestikartoitus, jonka avulla selvitetään sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet terveydelle haitallista asbestia. Selvitys tehdään ottamalla laboratorionäytteet.

Kun asbesti on paikannettu, merkitään se kohteeseen ja piirustuksiin. Sen jälkeen päätetään, puretaanko asbestia sisältäneet rakenteet vai ei. Jos niitä ei haluta purkaa, voidaan asbestirakenteet myös pinnoittaa tai koteloida ja sijainnit huolellisesti dokumentoida tulevaisuudessa tapahtuvaa kunnon valvontaa varten.

Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen

Asbestikartoituksen jälkeen aloitetaan asbestipurkutöiden suunnittelu. Työhön valitaan viranomaisten hyväksymät laitteet ja välineet sekä tehdään tarvittavat ilmoitukset.

Yleisin tapa tehdä asbestipurkutöitä on osastointimenetelmä, joka on ainoa sallittu tapa purkaa sinistä asbestia. Osastointimenetelmässä työskentelytila eristetään ympäristöstä tiiviisti ja alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla.

Purkutyö vaatii myös tarkkaa sisääntulojärjestystä – työntekijöiden turvaksi on esimerkiksi huolehdittava asian mukaisten työvaatteiden, suojatyövaatteiden sekä suihkutilojen saatavuudesta. Ulos tullessa suojavaatteet hävitetään aina tarkan protokollan mukaisesti.

Purkutyöntekijän suojavaatteilla on myös tiukat turvallisuusvaatimukset. Hengityssuojaimen pitää olla tehokkuusluokkaa TM3P ja sen tulee sisältää puhallin, kokonaamari ja pölynsuodatin. Suojakäsineiden ja suojajalkineiden taas täytyy muodostaa suojapuvun kanssa tiivis kokonaisuus kaikissa mahdollisissa työskentelyasennoissa.

Oikea työskentelytapa vähentää haitallisen pölyn määrää

Työskentelytavat pyritään aina valitsemaan niin, että mahdollisimman vähän pölyä pääsee ilmaan. Purettavat rakenteet kostutetaan ja työkalut varustetaan kohdepoistolla, jolloin pöly imetään mahdollisimman tehokkaasti. Kun purkutyö on valmis, siivotaan työskentelytila huolellisesti, käyttäen työhön vaadittavia suojavaatteita. Purkutyön jäljiltä ympäristöön ei saa jäädä asbestia yli 0,01 kuitua/cm³.

Pienimuotoinen asbestipurkutyö voidaan tehdä myös purkupussimenetelmällä, jolloin asbestia sisältävä rakenne peitetään erikoisvalmisteisella alipaineistetulla pussilla. Työskentely tapahtuu silloin pussin aukkojen kautta käsin.

Asbestipurkutyössä muodostuva jäte luokitellaan vaaralliseksi ja se tuleekin toimittaa erillään ja nopeasti kaatopaikalle, sille osoitettuun paikkaan. Kuljettamisessa käytettävien pakkauksien täytyy olla kestäviä ja asianmukaisesti merkittyjä.

Asbestin purkutyön hinta

Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla ylipäätään, on tarjolla hyvinkin eri hintaisia asbestipurkuja ja -kartoituksia. Palveluiden edullisiin hintoihin voi kuitenkin pahimmillaan vaikuttaa se, ettei toimijalla olekaan työhön vaadittavat luvat ja osaaminen kunnossa. Myöskään yhtä tiettyä kiinteää hintaa ei kaikille purkutöille voida etukäteen asettaa, vaan tarjoukset lasketaan aina tarkkaan kohteen perustietojen mukaan. Näin ollen jos saat joltakin toimijalta tarkan hinnan tietoosi ilman, että hänelle on kerrottu tarkempaa tietoa kyseessä olevasta kohteesta, voi olla hyvinkin todennäköistä, ettei hinta-arvio pidä lopulta täysin paikkaansa. Asbestinpurkutyö kun riippuu pitkälti siitä, paljonko asbestimateriaalista valmistettua pinta-alaa asunnosta löytyy ja millä menetelmällä purkua lähdetään toimittamaan.

Kun haluat tietää tarkan hinnan asbestinpurulle Helsingissä tai muualla pääkaupunkiseudulla, kilpailuta luvanvaraiset toimijat sivustollamme ja nappaa samalla pitävä hinta-arvio työn kustannuksista!

Kilpailuta asbestityöt