Käytä asbestinpurkuihin aina ammattilaista  / Miten löytää oikea kumppani asbestinpurkuihin / Asbestinpurku Helsingissä / Asbestikartoitus / Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen / Kilpailuta asbestityöt

Asbestipurku Helsinki on kilpailutus-sivusto, joka etsii tarpeisiisi parhaiten sopivan purkuyrityksen, joka hoitaa luvanvaraiset asbestipurkutyöt aina viranomaismääräysten mukaisesti. Yritykset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, toimialueenaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja muut lähialueet.

Löydä ammattitaitoinen kumppani asbestipurkuun ja asbestikartoitukseen kilpailukykyiseen hintaan

Kun täytät alla olevan lomakkeen, kilpailutamme puolestasi sinulle parhaiten sopivan asbestipurkuyrityksen, aina erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lomakkeen täyttäminen vie vain muutaman minuutin, jonka jälkeen saat sähköpostiisi sinulle räätälöidyn tarjouksen toiveidesi mukaisista asbestitöistä. Kilpailutus ei sido sinua tarjouksen hyväksymiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suojavarusteet asbestin purussa ovat välttämättömyys

Asbestinpurku on ammattilaisten työtä ja asbestilevyjen poistaminen vaatii oikeat suojavarusteet. Jos varusteet ovat puutteelliset, voi purkajille ja ympäristölle aiheutua mittavaa haittaa.

asbestinpurku työkalut

Oikeat asbestin purkuvälineet varmistavat turvallisuuden

Oikeat työkalut varmistavat purun turvallisen, puhtaan ja oikeaoppisen toteuttamisen. Mikäli asbestin purkua ei toteuta oikealla tavalla, vaarannetaan niin tekijä kuin myös lähiympäristö.

Teetä asbestipurkutyöt ammattilaisella

Asbestin käyttö rakennusmateriaalina oli hyvin suosittua, kunnes siihen liittyvät vaarat tulivat ilmi 1970-1980 luvulla. Näin ollen asbestilevyjen käyttö olikin erittäin yleistä lähes kaikissa suurkaupungeissa, kuten myös Helsingissä sekä muualla pääkaupunkiseudulla Espoon ja Vantaan alueilla.

Sen jälkeen vaarallisen asbestin käyttö rakennusmateriaalina on selkeästi hiipunut, mutta altistuminen on yleistä vielä nykyäänkin asbestipurun yhteydessä. Erityisen ongelmallista asbestikartoituksesta ja asbestipurkutöistä tekee epätietoisuus vaaroista ja oikeista toimintatavoista, varsinkin kun erilaisia toimijoita alalta löytyy laidasta laitaan. Myös asbestin tunnistaminen voi olla joissain tapauksissa vaikeaa.

Miksi asbestipurkuyritykset kannattaa kilpailuttaa?

Asbestipurku on luvanvaraista, erityisosaamista vaativaa työtä, jonka vuoksi purkutyöt edellyttävät aina koulutettua ja ammattitaitoista kumppania. Kohteesta tehdään ensin määräysten mukainen asbestikartoitus, jonka tarkoitus on selvittää asbestin laatu, sijainti, määrä ja pölyävyys. Vasta tämän jälkeen voidaan asbestilevyjen purkutyöt aloittaa.

  • Kilpailutuksen ansiosta löydät asbestipurku-urakkaan aina parhaat ammattilaiset.
  • Saat laadusta tinkimättä purkutyölle kilpailukykyisen hinnan.
  • Ammattitaitoisen kumppanin kanssa sovitut aikataulut ja budjetit pitävät aina.
  • Oikeaoppisesti toteutettu purkutyö ei aiheuta terveyshaittoja, eikä kuormita ympäristöä.

Tee kilpailutus jo tänään

Asbestinpurku Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla

Helsingissä toimii 24 asbestipurkutyöhön erikoistunutta yritystä. Kun mukaan otetaan Vantaa, Espoo ja koko muu pääkaupunkiseutu, yrityksiä on jo yhteensä noin 35. Määrä tulee myös todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa, sillä vuonna 2016 voimaan astunut laki määrää asbestikartoituksen pakolliseksi kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, joissa aiotaan tehdä remonttia tai purkutöitä.

Tästä syystä asbestipurkutyön tekijöille on paljon kysyntää, sillä pienikin remontti asunnossa saattaa vaatia asbestipurkua. Suuri kysyntä houkuttelee alalle myös kaikenlaisia toimijoita, minkä vuoksi oikean tekijän valitseminen ei ole aina helppoa. Siksi tämä sivusto auttaa sinua valitsemaan juuri oikean purkuyrityksen, joka hoitaa työnsä kustannustehokkaasti ja oikeaoppisesti, tarvittavia lakeja sekä muita viranomaismääräyksiä noudattaen.

Asbestikartoitus

Asbesti, ja erityisesti asbestilevyt, olivat käytössä ilman rajoituksia kaikissa rakennuksissa 1930-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Tästä syystä ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee aina tehdä asbestikartoitus, jonka avulla saadaan selville sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet terveydelle haitallista asbestia. Asbestin tunnistaminen onnistuu ottamalla tarvittavat laboratorionäytteet.

Kun asbesti on tunnistettu ja paikannettu, merkitään löydökset kohteeseen ja piirustuksiin. Sen jälkeen päätetään, puretaanko asbestia sisältäneet rakenteet vai ei. Jos niitä ei haluta purkaa, voidaan asbestirakenteet myös pinnoittaa tai koteloida ja sijainnit huolellisesti dokumentoida tulevaisuudessa tapahtuvaa kunnon valvontaa varten.

Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen

Asbestikartoituksen jälkeen aloitetaan asbestipurkutöiden suunnittelu. Työhön valitaan viranomaisten hyväksymät laitteet ja välineet sekä tehdään tarvittavat ilmoitukset.

Asbestilevyjen purkaminen aloitetaan työmenetelmällä, joka valitaan asbestin tunnistamisen yhteydessä – esimerkiksi yleisin tapa tehdä asbestipurkutöitä on osastointimenetelmä, joka on ainoa sallittu tapa purkaa sinistä asbestia. Osastointimenetelmässä työskentelytila eristetään ympäristöstä tiiviisti ja alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla.

Purkutyö vaatii myös tarkkaa sisääntulojärjestystä – työntekijöiden turvaksi on esimerkiksi huolehdittava asian mukaisten työvaatteiden, suojatyövaatteiden sekä suihkutilojen saatavuudesta. Ulos tullessa suojavaatteet hävitetään aina tarkan protokollan mukaisesti.

Purkutyöntekijän suojavaatteilla on myös tiukat turvallisuusvaatimukset. Hengityssuojaimen pitää olla tehokkuusluokkaa TM3P ja sen tulee sisältää puhallin, kokonaamari ja pölynsuodatin. Suojakäsineiden ja suojajalkineiden taas täytyy muodostaa suojapuvun kanssa tiivis kokonaisuus kaikissa mahdollisissa työskentelyasennoissa.

Oikea työskentelytapa vähentää haitallisen pölyn määrää

Työskentelytavat pyritään aina valitsemaan niin, että mahdollisimman vähän pölyä pääsee ilmaan. Purettavat rakenteet ja asbestilevyt kostutetaan ja työkalut varustetaan kohdepoistolla, jolloin pöly imetään mahdollisimman tehokkaasti. Kun purkutyö on valmis, siivotaan työskentelytila huolellisesti, käyttäen työhön vaadittavia suojavaatteita. Purkutyön jäljiltä ympäristöön ei saa jäädä asbestia yli 0,01 kuitua/cm³.

Pienimuotoinen asbestipurkutyö voidaan tehdä myös purkupussimenetelmällä, jolloin asbestia sisältävä rakenne peitetään erikoisvalmisteisella alipaineistetulla pussilla. Työskentely tapahtuu silloin pussin aukkojen kautta käsin.

Asbestipurkutyössä muodostuva jäte luokitellaan vaaralliseksi ja se tuleekin toimittaa erillään ja nopeasti kaatopaikalle, sille osoitettuun paikkaan. Kuljettamisessa käytettävien pakkauksien täytyy olla kestäviä ja asianmukaisesti merkittyjä.

Asbestipurun hinta

Kilpailu alalla on kovaa ja siksi asbestikartoituksen ja asbestipurun hinta voivat vaihdella suuresti Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, niin kuin koko pääkaupunkiseudulla ylipäätään. Kaikkein edullisimpiin hintoihin voi myös pahimmillaan vaikuttaa se, ettei toimijalla ole työhön vaadittavat luvat ja osaaminen kunnossa. Myöskään yhtä tiettyä kiinteää hintaa ei kaikille purkutöille voida asettaa, vaan tarjoukset tulisi laskea aina tarkkaan ja hyvin läpinäkyvästi kohteen perustietojen mukaan.

Kilpailuttamalla saat aina parhaan hinnan asbestin purulle ja kartoitukselle

Jotkin alan toimijat tarjoavat yhden kiinteän hinnan asbestin puruille, toiset taas erittelevät tarjouksensa erittäin tarkkaan. Jos tarjous tehdään kuitenkin ilman kohteen perustietoja, voi olla todennäköistä, ettei asbestipurun lopullinen hinta tule pitämään täysin paikkaansa. Toinen ääripää taas on hyvin epämääräisesti laskettu ja korkealle nostettu hinta, jossa urakka-tarjous sisältää hyvinkin paljon ilmaa. Asbestinpurkutyön hinta kun riippuu hyvinkin pitkälti siitä, paljonko pinta-alaa asunnosta löytyy ja millä menetelmällä purkua lähdetään toteuttamaan. Kilpailuttamalla asbestikartoituksen ja asbesti purkutyöt sivustomme kautta, saat kuitenkin aina oman kohteesi perustietojen mukaan lasketun ja alueesi parhaan hinta-tarjouksen, joiden pohjalta voit valita itsellesi sopivimman toimijan omalta alueeltasi.

Kun siis haluat tietää tarkan hinnan asbestinpurulle Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai muualla pääkaupunkiseudulla, kilpailuta luvanvaraiset ja luotettavat toimijat sivustollamme ja nappaa pitävä hinta-arvio purkutöiden kustannuksista!

Kilpailuta asbestityöt