Käytä asbestinpurkuihin aina ammattilaista  / Miksi olemme oikea kumppani asbestinpurkuihin / Abestinpurku Helsingissä / Asbestikartoitus / Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen / Yhteydenottolomake

Asbestipurku helsinki tekee asbestipurkutyöt ammattitaidolla ja viranomaisten määräyksiä noudattaen. Toiminta-alueemme on Helsinki, Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu. Asbestia sisältävien kohteiden purku on on vaativaa työtä ja asbestinpurku on työtä mihin tarvitaan ammattilaisen apua.

Purettavasta kohteesta tehdään aina määräyksien mukainen asbestikartoitus, jonka tarkoitus on selvittää kohteesta mahdollisesti löytyvän asbestin laatu, sijainti, määrä ja pölyävyys.

Suojavarusteet asbestin purussa ovat välttämättömyys

Asbestinpurku on ammattilaisten työtä ja vaatii oikeat suojavarusteet. Jos varusteet eivät ole oikeanlaiset voi purkajille ja ympäristölle aiheutua  mittavaa haittaa.

asbestinpurku työkalut

Oikeat asbestin purkuvälineet varmistavat kaikkien turvallisuuden

Oikeat työkalut varmistavat purun turvallisen, putaan ja oikea oppisen toteuttamisen. Mikäli asbestinpurkua ei toteuta oikealla tavalla, vaarannetaan siinä niin tekijä kuin ympäristökin.

Käytä asbestinpurkuihin aina ammattilaista

Asbestin käyttö rakennusmateriaalina oli hyvin suosittua, kunnes siihen liittyvät vaarat tulivat ilmi 1970-1980 luvulla. Sen jälkeen asbestin käyttö on hiipunut, mutta asbestille altistuminen on yleistä vielä nykyäänkin asbestipurkutöiden yhteydessä.

Erityisen ongelmallista asbestikartoituksesta ja asbestipurkutöistä tekee epätietoisuus vaaroista ja oikeista toimintatavoista. Kuten lähes kaikissa suurkaupungeissa, myös Helsingissä asbestin käyttö oli yleistä ennen kuin asbestiin liittyvät vaarat tulivat yleiseen tietoisuuteen.

Miksi me olemme oikea kumppani asbestipurkuihin?

  • Olemme asbestipurku-urakoiden ammattilainen.
  • Tarjoamme laadusta tinkimättä kilpailukykyiset hinnat.
  • Pitävät aikataulut ja budjetit.
  • Pidämme aina huolta ympäristöstä.

Varaa ilmainen konsultaatio tästä

Asbestinpurku Helsingissä

Helsingissä toimii 24 asbestipurkutyöhön erikoistunutta yritystä. Pääkaupunkiseudulla yrityksiä on yhteensä noin 35. Yritysten määrä tulee tuskin ainakaan pienenemään, koska vuonna 2016 astui voimaan laki, joka määrää asbestikartoituksen pakolliseksi kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, joissa aiotaan tehdä remonttia tai purkutöitä.

Asbestipurkutyön tekijöille on paljon kysyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, kun pienikin remontti asunnossa saattaa vaatia asbestipurkutyötä.

Asbestikartoitus

Asbestia käytettiin ilman rajoituksia kaikenlaisissa rakennuksissa 1930-luvulta 1980-luvulle asti. Kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee tehdä asbestikartoitus, jossa selvitetään sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Kun asbesti on paikannettu rakenteissa, se merkitään kohteeseen ja piirrustuksiin.

Sen jälkeen päätetään, puretaanko asbesti. Jos asbestia ei haluta purkaa, se voidaan myös pinnoittaa tai koteloida, jolloin asbestirakenteiden sijainnit dokumentoidaan huolellisesti ja niiden kuntoa valvotaan. Asbestikartoituksen yhteydessä otetaan laboratorionäytteitä myös rakenteista, joissa epäillään olevan asbestia.

Asbestipurkutyön suunnittelu ja suorittaminen

Asbestikartoituksen jälkeen aloitetaan asbestipurkutöiden suunnittelu. Suunnitelmaa varten valitaan viranomaisten hyväksymät laitteet ja välineet purkutyötä varten ja tehdään tarvittavat ilmoitukset. Yleisin tapa tehdä asbestipurkutöitä on osastointimenetelmä, ja se on ainoa sallittu tapa purkaa sinistä asbestia. Osastointimenetelmässä työskentelytila eristetään ympäristöstä tiiviisti ja se alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla.

Ennen työskentelytilaa on sisääntulojärjestyksessä työvaatteiden säilytystila, suihkutila ja suojavaatteiden säilytystila. Ulos tullessa suojavaatteet hävitetään. Purkutyöntekijän suojavaatteilla on tiukat turvallisuusvaatimukset. Hengityssuojaimen pitää olla tehokkuusluokkaa TM3P ja sen tulee sisältää puhallin, kokonaamari ja pölynsuodatin. Suojakäsineiden ja suojajalkineiden täytyy muodostaa suojapuvun kanssa tiivis kokonaisuus kaikissa työskentelyasennoissa.

Kun purkutyö on valmis, siivotaan työskentelytila huolellisesti käyttäen samanlaisia suojavaatteita. Purkutyön jäljiltä ympäristössä ei saa olla asbestia yli 0,01 kuitua/cm³.

Työskentelytavat pyritään valitsemaan niin, että mahdollisimman vähän pölyä pääsee ilmaan. Purettavat rakenteet kostutetaan ja työkalut varustetaan kohdepoistolla, jolloin pöly imetään mahdollisimman tehokkaasti.

Pienimuotoinen asbestipurkutyö voidaan tehdä myös purkupussimenetelmällä, jolloin asbestia sisältävä rakenne peitetään erikoisvalmisteisella alipaineistetulla pussilla. Työskentely tapahtuu silloin pussin aukkojen kautta käsin.

Asbestipurkutyössä muodostuva jäte luokitellaan vaaralliseksi ja se tuleekin toimittaa erillään nopeasti kaatopaikalle sille osoitettuun paikkaan. Kuljettamisessa käytettävien pakkauksien täytyy olla kestäviä ja asianmukaisesti merkittyjä.

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.