Asbestityöt Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sujuvat entistä näppärämmin ja luotettavammin, kun etsit sopivan purkuyrityksen Asbestipurku Helsinki kilpailutus-sivuston avulla! Mukana yrityksiä ympäri pääkaupunkiseutua.

Löydä ammattitaitoinen kumppani asbestitöihin ja kartoituksiin Helsingistä

Asbestityöt ovat luvanvaraisia ja vaativat siksi erityisosaamista. Näin ollen purkuun ei kannata valita ketä tahansa kumppania, jotta työt toteutetaan varmasti asetettujen määräysten mukaisesti – työt aloitetaan asbestikartoituksella, joka selvittää kohteesta löytyvän asbestin laadun, sijainnin, määrän ja pölyävyyden, kunnes purkutyöt aloitetaan.

 Asbestitöiden kilpailutus onnistuu helposti yhdellä lomakkeella

Täyttäessäsi alla olevan lomakkeen, me etsimme sinulle parhaiten sopivan asbestipurkuyrityksen Helsingistä tai muualta pääkaupunkiseudulta kilpailukykyisimpään hintaan. Lomakkeen täyttö vie vain muutaman minuutin, jonka jälkeen saat sähköpostiisi räätälöidyn tarjouksen toiveidesi mukaisista asbestitöistä. Huomioithan myös, että kilpailutus ei vielä sido sinua tarjousten hyväksymiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jätä purkutyöt ammattilaisella

Asbesti on ollut erittäin suosittu rakennusmateriaali varsinkin vuosien 1970-1980 välillä. Ja kuten muissakin suurimmissa kaupungeissa ympäri Suomen, asbestityöt ovat olleet yleisiä myös pääkaupunkiseudulla.

Tuon aikakauden jälkeen asbestin käyttö rakennusmateriaalina on hiipunut pikku hiljaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että altistuminen on yhä tänäkin päivänä hyvin yleistä asbestitöitä tehdessä. Näin ollen materiaalista tekee entistä vaarallisemman epätietoisuus sen käytöstä ja varsinkin oikeaoppisesta purkamisesta.

Miksi asbestitöitä tarjoavat yritykset kannattaa kilpailuttaa?

  • Kilpailutuksen ansiosta löydät asbestitöihin aina alan osaavimmat ammattilaiset.
  • Onnistut saamaan töille kilpailukykyisemmän hinnan, laadusta tinkimättä.
  • Osaavan ammattilaisen kanssa sovitut aikataulut ja budjetit pitävät.
  • Oikein tehty purkutyö ei tule aiheuttamaan terveyshaittoja, tai kuormittamaan ympäristöä missään vaiheessa.

 

Tee kilpailutus

Suojavarusteet eliminoivat asbestin vaarat

Asbestitöitä saa toteuttaa ainoastaan koulutetut ammattilaiset, sillä purku vaatii oikeanlaiset suojavarusteet. Näin ollen voidaan varmistaa, ettei töistä koidu haittaa purkajille tai ympäristölle.

asbestinpurku työkalut

Oikeat purkuvälineet varmistavat töiden turvallisuuden

Oikeat työkalut varmistavat asbestitöiden turvallisen, puhtaan ja oikeaoppisen toteuttamisen. Mikäli purku toteutetaan väärin, vaaraan joutuu niin tekijä kuin myös lähiympäristö.

Asbestityöt Helsinki

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla toimii useita kymmeniä asbestipurkutöihin erikoistuneita yrityksiä. Määrä myös kasvaa vauhdilla koko ajan, kiitos vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain. Se kun määräsi asbestikartoitukset pakolliseksi kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa, remontoitavissa tai purkutöiden alaisissa taloissa.

Lain voimaan tulon jälkeen asbestitöiden tekijöille on ollut luonnollisesti erittäin paljon kysyntää, sillä pienikin remontti asunnossa saattaa vaatia asbestipurkutöiden teettämistä. Tämä taas houkuttelee alalle yhä uusia yrityksiä, joilla kaikilla ei välttämättä ole edes tarvittavat luvat tai osaaminen kunnossa.

Juuri tästä syystä tämä sivusto on perustettu – se auttaa sinua valitsemaan oikean ammattilaisen kumppaniksi purkutöihin, jotta työt tulevat tehtyä aina oikeaoppisesti ja tarvittavia lakeja sekä muita viranomaismääräyksiä noudattaen.

Asbestikartoitukset

Asbestin käyttöä rakennusmateriaalina ei rajoitettu ollenkaan 1930-luvulta, aina 1980-luvulle saakka. Näin ollen kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee teettää ennen remonttien tai purkutöiden aloittamista perusteellinen asbestikartoitus, joka selvitettää purettavien tai korjattavien rakenteiden haitallisuuden asukkaiden ja muiden ympäristössä olevien terveydelle. Kartoitus tehdään ottamalla tarvittavat laboratorionäytteet asbestia mahdollisesti sisältävistä rakenteista.

Kun asbestia sisältävät rakenteet ovat paikannettu, merkitään ne tarkkaan sekä kohteeseen että piirustuksiin. Tämän jälkeen kuitenkin vasta päätetään, puretaanko asbestia sisältävät rakenteet kokonaan vai voidaanko ne esimerkiksi koteloida tai pinnoittaa turvallisesti. Jos asbestirakenteet jätetään paikoilleen, sijainnit dokumentoidaan huolellisesti tulevaa kunnon valvontaa varten.

 Asbestitöiden suunnittelu ja suorittaminen

Kartoituksen ja yleisen suunnittelun jälkeen prosessi etenee asbestitöiden toteutuksen suunnitteluun. Tässä vaiheessa edessä olevaan työhön valitaan viranomaisten hyväksymät laitteet ja välineet sekä laaditaan tarvittavat ilmoitukset.

Purkutöihin on erilaisia menetelmiä. Yksi yleisimmistä tavoista toteuttaa asbestityöt, on osastointimenetelmä, joka sopii ainoastaan sinisen asbestin purkamiseen. Osastointimenetelmässä työskentelytila tulee eristää ympäristöstä erittäin tiiviisti, alipaineistaen hienopöly asbestitöihin tarkoitetulla imurilla.

Rakenteiden purkaminen vaatii myös tarkkaa sisääntulojärjestystä, jossa työntekijöiden turvaamiseksi on huolehdittava tarkkaan asiaan kuuluvien suojatyövaatteiden sekä suihkutilojen saatavuudesta. Suojavaatteet myös hävitetään aina ulos tulessa tarkan protokollan mukaan.

Asbestitöissä käytettävien suojavaatteiden tulee läpäistä tiukat turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi hengityssuojaimina käytetään ainoastaan tehokkuusluokan TM3P maskeja, jotka sisältävät puhaltimen, kokonaamarin sekä pölynsuodattimen. Suojakäsineet ja suojajalkineet taas muodostavat yhdessä suojapuvun kanssa tiiviin kokonaisuuden, olipa työskentelyasento millainen tahansa.

Asbestitöissä työskentelytapa vaikuttaa haitallisen pölyn määrään

Kun asbestityöt aloitetaan, valitaan käytettävät työskentelytavat aina niin, että haitallista asbestipölyä pääsee ilmaan mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi asbestia sisältävät rakenteet esimerkiksi kostutetaan ja työkalut varustetaan kohdepoistolla, jotta mahdollisimman tehokas pölyn imeytyminen voidaan varmistaa. Kun asbestityöt saadaan valmiiksi, siivotaan työskentelytila huolellisesti, jotta ympäristöön ei jäisi leijumaan asbestia yli sallitun 0,01 kuitua/cm³ rajan.

Pienimuotoiset asbestityöt voidaan suorittaa myös purkupussimenetelmällä, jolloin asbestirakenteet peitetään erikoisvalmisteisella ja alipaineistetulla pussilla. Tässä menetelmässä työskentely tapahtuukin pääosin käsin, kyseisissä pusseissa olevien aukkojen kautta.

Asbestitöissä muodostuva vaarallinen jäte tulee toimittaa nopeasti erillisellä kuljetuksella kaatopaikalle, sille varattuun paikkaan. Kuljetuksessa käytettävien pakkausten täytyy myös olla kestäviä ja asianmukaisesti merkittyjä.

Asbestityön hinta

Pääkaupunkiseudulla, ja varsinkin Helsingin alueella, tarjotaan hyvin eri hintaisia asbestitöitä. Edullisimpia hintoja tarjoavalla toimijalla ei kuitenkaan välttämättä ole asbestitöihin vaadittavia lupia kunnossa tai tarpeeksi koulutusta niiden oikeaoppiseen toteuttamiseen. Kannattaa myös olla varuillaan, jos kaikille purkutöille tarjotaan aina vain yhtä kiinteää hintaa. Tarjoukset kun pitäisi laskea aina kohteen perustietojen perusteella. Näin ollen lopullinen urakkahinta voi sisältää myös paljon ilmaa, josta maksat sitten lopulta turhaan. Asbestityön hinta kun riippuu pitkälti siitä, paljonko poistettavaa asbestia asunnosta löytyy ja millä menetelmällä purkua tai kotelointia lähdetään toimittamaan.

Kun haluat saada asbestitöille Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla tarkan hinta-arvion, kilpailuta luvanvaraiset toimijat sivustollamme ja nappaa alueesi kilpailukykyisin tarjous!

Kilpailuta asbestityöt